بخرید و 750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مجموعه آموزشی Visual C sharp پرند از مقدماتی تا پیشرفته

این بسته شامل 2 عدد DVD حاوی نرم افزار Microsoft Visual Studio 2017 و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش #Microsoft Visual C می باشد.

Parand | پرند

34,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

مجموعه آموزشی Visual C sharp پرند از مقدماتی تا پیشرفته

 

زبان برنامه نویسی #C یکی از مهمترین و قدرتمند ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا می باشد. در دوره مقدماتی این آموزش، شما با تعاریف پایه و قواعد کدنویسی آشنا شده و نخستین برنامه خود را خواهید نوشت. همچنین نحوه کار با انواع داده ها، متغیرها، علمگرها و ثابت ها از دیگر مباحثی است که در این دوره آموزشی بصورت کامل به آن پرداخته شده است. همچنین کاربرد و روش ایجاد انواع کنترل ها و نقش آن ها را در شکل گیری برنامه فراخواهید گرفت. علاوه بر موارد ذکر شده، شما در دوره مقدماتی با ساختار های شرطی IF ،Else If ،Switch و ساختارهای تکرار While ،Do While و حلقه For آشنا خواهید شد.

در دوره متوسط این آموزش با بررسی روش کار با انواع آرایه های دو و سه بعدی و همچنین کار با نواع متدهای بازگشتی و غیربازگشتی، به مطالعه نحوه مدیریت خطاها پرداخته و با کلاس ها ، شی گرایی و چندریختی بصورت کامل آشنا خواهید شد. علاوه بر این، استفاده از پایگاه داده و کار با ADO.Net از دیگر مباحثی است که دستورات و کدهای آن بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در دوره پیشرفته، شما پس از فراگیری LINQ و EDM، با مفاهیم شمارنده ها، ساختارها، گزارش گیری آشنا خواهید شد. علاوه بر این، کار با DLL ،XML و Thread فقط بخش کوچکی از مطالبی است که در دوره پیشرفته فراخواهید گرفت. البته در این دوره آموزشی، چندین پروژه مفید و کامل نیز ارائه شده که فراگیری نحوه ساخت این پروژه ها برای بیشتر دانشجویان رشته های مرتبط با کامپیوتر کاربردی و الزامی است.

مجموعه آموزشی Visual C sharp پرند از مقدماتی تا پیشرفته

 آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

1- مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

2- ورود به برنامه
آشنایی با محیط Visual Studio - ایجاد یک پروژه جدید - پانل Solution Explorer - پانل Properties

3- تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

4- قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

5- شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - اجرای برنامه - تغییر رنگ فرم - خروج از فرم

6- داده ها و متغیرها
آشنایی با انواع داده - خصوصیات متغیرها - تعریف متغیرها - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

7- کار با انواع داده
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری - نکات کاربردی داده ها (1) - نکات کاربردی داده ها (2)

8- میدان دید متغیرها
متغیرهای Local و Private - متغیرهای Public - متغیرهای Protected و Internal

9- کار با عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و -- - عملگرهای ترکیبی - دسته بندی عملگرها

10- سایر عملگرها
عملگر مساوی - عملگر نا مساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی

11- آشنایی با ثابت ها
مفهوم ثابت ها - کاربرد ثابت ها

12- کار با کنترل ها
خصوصیات یک فرم - کنترل (TextBox (1 - کنترل (TextBox (2 - کنترل (Label (1 - کنترل (Label (2

13- کنترل Button
کار با Style دکمه ها - درج تصویر بر روی دکمه - ویژگی های (Button (1 - ویژگی های (Button (2 - ویژگی های (Button (3
ش
14- کاربرد دکمه ها
کاربرد دکمه ها (1) - کاربرد دکمه ها (2)

15- سایر کنترل ها (1)
کنترل CheckBox - کنترل ComboBox - کنترل ListBox - کنترل PictureBox - کنترل Timer - کنترل Notifylcon

16- سایر کنترل ها (2)
کنترل MaskedTextBox - کنترل RadioButton - کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

17- ایجاد منو
کنترل MenuStrip - کدنویسی برای منوها (1) - کدنویسی برای منوها (2) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

18- ساختار شرطی If
ساختارهای شرطی - دستور Else If - کاربرد دستور (Else If (1 - کاربرد دستور (Else If (2 - کاربرد دستور (Else If (3 - اجرای خط به خط برنامه

19- ساختارهای شرطی و تکرار
ساختار شرطی Switch - کاربرد Switch - ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

20- آزمون های عملی
6 دوره آزمون عملی

 آموزش #Visual C - دوره متوسط

1- آشنایی با آرایه ها
مفهوم آرایه - تعریف آرایه (1) - تعریف آرایه (2) - دسترسی به اعضای آرایه

2- کار با آرایه ها
پیمایش آرایه در یک حلقه For - مرتب و معکوس کردن آرایه ها - کپی کردن آرایه - پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach - پیمایش آرایه

3- آرایه های چند بعدی
آرایه های دو بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه به کمک Foreach - آرایه های سه بعدی

4- آشنایی با Sender
مفهوم Sender - استفاده از Sender - کاربرد Sender

5- آشنایی با Collection
مفهوم Collection - ایجاد کنترل ها در زمان اجرا - افزودن سایر کنترل ها - اضافه کردن دستورات

6- متدهای غیربازگشتی
آشنایی با متدها - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (1) - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (2) - متد غیربازگشتی با آرگومان (1) - متد غیربازگشتی با آرگومان (2)

7- متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (1) - متد بازگشتی بدون آرگومان (2) - متد بازگشتی با آرگومان (1) - متد بازگشتی با آرگومان (2) - متد بازگشتی با آرگومان (3)

8- مفهوم Method Overloading
مفهوم Method Overloading - متدهایی با پارامترهای متفاوت

9- دستورات Catch و مدیریت خطا
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی - کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

10- شی گرایی
مفهوم شی گرایی - مفهوم Encapsulation - ایجاد نمونه ها - افزودن فیلد به کلاس - افزودن متد به کلاس

11- مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم خواندنی و نوشتنی - افزودن و ویرایش خاصیت ها - کار با Constructor - مفهوم Inheritance - Override کردن متدها

12- چند ریختی و کلاس مشتق
مفهوم چند ریختی - کاربرد چند ریختی - طراحی کلاس پایه - طراحی کلاس مشتق - ایجاد شی از کلاس مشتق

13- پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد پایگاه داده - انواع داده در SQL

14- ایجاد و ویرایش جداول
ایجاد یک جدول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول - ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده

15- مفهوم ADO.Net
آشنایی با ADO.Net - اشیا و متدهای ADO.Net

16- کار با Data Gridها
پرکردن Data Gridها - استفاده از Data Gridها

17- اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده (1) - اتصال به پایگاه داده (2) - اتصال به پایگاه داده (3)

18- کار با ADO.Net
ایجاد کد Insert - نکات امنیتی برنامه - تنظیم Tab Index - کنترل نوع داده

19- دستورات دکمه ها در ADO.Net
ایجاد کد (Delete (1 - ایجاد کد (Delete (2 - ایجاد کد Update - ایجاد کد (Search (1 - ایجاد کد (Search (2 - ایجاد کد Refresh

20- آزمون های عملی
6 دوره آزمون عملی

 آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

1- اتصال #C به SQL Server
اتصال به بانک اطلاعاتی - افزودن دستورات به دکمه ها - مدیریت داده های ورودی

2- کاربرد LINQ
مفهوم LINQ - کار با LINQ - پرکردن Grid

3- کد دکمه ها در LINQ
کد Save در LINQ - کد Delete در LINQ - کد Update در LINQ - کد Search و Refresh در LINQ

4- کاربرد EDM
آشنایی با EDM - نمایش اطلاعات در Grid - کد Save در EDM - کد Delete در EDM - سایر کدها در EDM

5- شمارنده و ساختار
مفهوم Enumeration - کار با شمارنده - نمایش عددی شمارنده - مفهوم ساختار

6- گزارش گیری
مبانی گزارش گیری - نمایش گزارش بر روی فرم - ارسال پارامتر به گزارش

7- کار با DLL و XML
ایجاد DLL - استفاده از DLL - آشنایی با XML - ذخیره اطلاعات در XML - خواندن اطلاعات از XML - حذف اطلاعات از XML

8- کاربرد Thread
مفهوم Thread - مفهوم Multithreading - کار با Thread -اجرای متوالی Threadها - اجرای هم زمان Threadها

9- کار با Threadها
ارسال پارامتر به برنامه - افزودن پارامتر به متد - انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به منبع مشترک - مدیریت دسترسی هم زمان

10- ایجاد پروژه های ساده
نمایش تاریخ شمسی - کار با صفحه کلید فارسی - پاک کردن TextBoxها (1) - پاک کردن TextBoxها (2)- تفکیک سه رقمی اعداد - درج Slash در تاریخ

11- طراحی فرم Login
نمایش پیام ورودی - گرفتن نام کاربر - Login در محیط Dataset (1) - Login در محیط (Dataset (2

12- کنترل نمایش تصاویر
کنترل تصاویر توسط ماوس (1) - کنترل تصاویر توسط ماوس (2) - نمایش تصاویر بر اساس داده ها

13- طراحی ماشین حساب
طراحی اولیه ماشین حساب - تکمیل ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز

14- پروژه های کاربردی
ارتباط کلیدهای Tab و Enter - تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پرکردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon

15- کار با توابع API
توابع API موجود در DLL - کنترل فرم توسط توابع API

16- پروژه اطلاعات پرسنلی (1)
ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم (1) - بررسی کنترل های فرم (2) - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - ایجاد دکمه Save

17- پروژه اطلاعات پرسنلی (2)
تنظیم Tab Index - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش اطلاعات در Grid

18- پروژه اطلاعات پرسنلی (3)
طراحی دکمه Delete - طراحی دکمه (Search (1 - طراحی دکمه (Search (2 - طراحی دکمه Edit - تکمیل برنامه

19- ایجاد برنامه تحت شبکه
ایجاد برنامه تحت شبکه

20- آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی