بخرید و 32,250تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

نرم افزار حسابداری هلو نسخه صنعتی (کد 42)

( Kj-NH-42 )

این نسخه از نرم افزار هلو جهت سهولت در عملکرد بخش تولید، حسابداری و فروش کارخانجات صنعتی و بخش تولیدی طراحی شده است. روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی می باشد و تمامی امکانات اضافه شده بر روی نرم افزار که استفاده از آن در سایر نسخه ها با پرداخت هزینه امکانپذیر می باشد

طرفه نگار

1,297,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

نرم افزار حسابداری هلو نسخه صنعتی (کد 42)

 این نسخه از نرم افزار هلو جهت سهولت در عملکرد بخش تولید، حسابداری و فروش کارخانجات صنعتی و بخش تولیدی طراحی شده است. روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی می باشد و تمامی امکانات اضافه شده بر روی نرم افزار که استفاده از آن در سایر نسخه ها با پرداخت هزینه امکانپذیر می باشد امکانات نرم افزار
از حیث حسابداری در سطح صنعتی می باشد (جهت کارخانجات و …)
روش حسابداری این نسخه به صورت دائمی می باشد.
عملیات انبار، خرید و فروش

نرم افزار حسابداری هلو نسخه صنعتی (کد 42)
گردش چک و بانک
عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
درج فاکتور رسمی و غیررسمی
سفارش لیستی
عملیات چندانباره
ثبت چک های امانی
عملکرد و کنترل واسطه ها
سطح دسترسی برای کاربران
امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
امکان استفاده از بارکدخوان
تسویه فاکتور به فاکتور
گزارش عملکرد دوره ای انبار
تولید فرموله
تخمین تولید و فروش
تیپ قیمت
دسته بندی مشتری ها
خروجی با پسوندهای مختلف
پرداخت به و دریافت از
اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
انواع گزارشات پیشرفته
امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
قابلیت افزدون امکانات متنوع به این نسخه