بخرید و 51,750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

نرم افزار حسابداری هلو شغل عینک فروشی

( )

شرکت مهندس نرم افزار هلو برای سهولت کاربران، امکانات و ویژگی های تخصصی مشاغل مختلف را طراحی کرده است.صنف ساخت، تعمیرات و خرید و فروش عینک و لوازم جانبی آن از جمله مشاغلی است که نرم افزار ویژه برای آن طراحی شده.نرم افزار حسابداری عینک فروشی تمامی عملیات حسابداری، خرید و فروش ،انبارداری ، چک و بانک را انجام میدهد.

طرفه نگار
  • نسخه ساده
  • نسخه متوسط
  • نسخه پیشرفته
  • نسخه جامع
  • نسخه شبکه

377,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

نرم افزار حسابداری هلو شغل عینک فروشی

امکانات نرم افزار حسابداری عینک

ساده کد (81211)

    1: تعریف اشخاص
    2: تعريف حساب های بانکی
    3: چكهای دريافتی و پرداختی
    4: امکان صدور قبض
    5: تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک
    6: تعیین مشخصات فنی
    7: تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ
    8: تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم
    9: تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا
    10: امکان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینک
    11: نمایش مبلغ ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض
    12: امکان دریافت بیعانه
    13: صدور فاكتورVAT
    14: ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها
    15: ثبت هزينه و درآمد
    16: امکان تهیه گزارش از موعد تحویل عینک و قبض های صادر شده به ریز لوازم جانبی
    17: تعمیرات و مشخصات فنی عدسی
    18: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
    19: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی و…


متوسط کد (81212)

    اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک به همراه امکاناتی از قبیل:
    1: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
    2: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
    3: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
    4: ترازهای آزمایشی 2 و 4ستونی
    5: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …


پیشرفته کد (81213)

    اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:
    1: دسته بندي مشتريها
    2: خروجي باپسوندهای مختلف
    3: پرداخت به و دريافت از
    4: پرينت چكها
    5: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
    6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
    7: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و…)
    8: طراحی فاکتورتوسط کاربر
    9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …


جامع کد (81241)

    شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های عینک.


شبکه کد (81244)

    هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز عینک و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

    عینک فروشی
    ساخت عینک
    تعمیرات و خرید و فروش عینک
    لوازم جانبی عینک