بخرید و 51,750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

نرم افزار حسابداری هلو ابزار فروشی

( )

شرکت مهندسی نرم‌افزار هلو  دارای امکانات و ویژگی‌های تخصصی مشاغل مختلف است. صنف نرم افزار حسابداری لوازم ابزار فروشی از جمله مشاغلی است که نرم‌افزار حسابداری ویژه ای برای آن طراحی شده است.

طرفه نگار
  • نسخه ساده
  • نسخه متوسط
  • نسخه پیشرفته
  • نسخه جامع
  • نسخه شبکه

317,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

نرم افزار حسابداری هلو ابزار فروشی

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم ابزار فروشی

ساده کد (82711)

    1:  تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
    2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح
    3: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
    4: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
    5: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
    6: فروش فوری و تک فروشی
    7: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی
    8: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
    9: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و … 

متوسط کد (82712)

    1: تمامی امكانات نسخه ساده
    2: حواله بين انبارها
    3: ثبت چكهای امانی
    4: سطح دسترسی برای كاربران
    5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
    6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها
    7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
    8: ثبت هزينه در فاكتور
    9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
    10: چاپ باركد
    11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
    12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
    13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …


پیشرفته کد (82713)

    1: تمامی امكانات نسخه متوسط
    2: تيپ قيمت
    3: دسته بندی مشتريها
    4: خروجی باپسوندهای مختلف
    5: پرداخت به و دريافت از
    6: پرينت چكها
    7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
    8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
    9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالي و تعـدادی، مرور حسابها و ….)
    10: طراحي فاکتورتوسط کاربر
    11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

جامع کد (82741)

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم ابزار فروشی، پیچ و مهره

شبکه کد (82744)

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم ابزار فروشی، پیچ و مهره جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد

مشاغل مناسب

  • ابزار فروشی  
  • پیچ و مهره
  • فروشگاه ابزار فروشی
  • لوازم ابزار فروشی

برچسب ها