بخرید و 51,750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

نرم افزار حسابداری هلو رنگ فروشی

( )

شرکت مهندسی نرم‌افزار هلو برای مشاغل مختلف نرم افزاری با امکانات و ویژگی های مختص آن صنف را طراحی کرده است.نرم افزار حسابداری رنگ فروشی، نرم افزاری ساده و کاربردی می‌باشد

طرفه نگار
  • نسخه ساده
  • نسخه متوسط
  • نسخه پیشرفته
  • نسخه جامع
  • نسخه شبکه

317,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

نرم افزار حسابداری هلو رنگ فروشی

امکانات نرم افزار حسابداری رنگ فروشی

ساده کد (83911)

    1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
    2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح
    3: صدور پيش فاكتور
    4: فاکتورهای امانی و ضايعات
    5: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
    6: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
    7: فروش فوری و تک فروشی
    8: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی
    9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
    10: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …


متوسط کد (83912)

    1: تمامی امكانات نسخه ساده
    2: حواله بين انبارها
    3: ثبت چكهای امانی
    4: سطح دسترسی برای كاربران
    5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
    6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها
    7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
    8: ثبت هزينه در فاكتور
    9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
    10: چاپ باركد
    11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
    12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
    13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

پیشرفته کد (83913)

    1: تمامی امكانات نسخه متوسط
    2: تيپ قيمت
    3: دسته بندی مشتريها
    4: خروجی باپسوندهای مختلف
    5: پرداخت به و دريافت از
    6: پرينت چكها
    7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
    8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
    9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،
    10: طراحی فاکتورتوسط کاربر
    11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

جامع کد (83941)

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های رنگ فروشی .

شبکه کد (83944)

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه رنگ فروشی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.