بخرید و 51,750تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

نرم افزار حسابداری هلو تجهیزات مخابراتی و موبایل

( )

نرم افزار حسابداری تجهیزات مخابراتی و موبایل، نرم افزار حسابداری ویژه برای صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و موبايل است. ویژگی این نرم افزارها که پنل‌های شغلی نام گرفته‌اند،  دارای منوهای ویژه واختصاصی برای این صنف است. منوها پرکاربرد و به راحتی در دسترس کاربر قرار دارد تا کار با نرم افزار را سریع‌تر و آسان‌تر کند.

طرفه نگار
  • نسخه ساده
  • نسخه متوسط
  • نسخه پیشرفته
  • نسخه جامع
  • نسخه شبکه

317,000تومان بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

نرم افزار حسابداری هلو تجهیزات مخابراتی و موبایل

امکانات نرم افزار حسابداری تجهیزات مخابراتی و موبایل

ساده کد (83811)

    1: تمام عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
    2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه تعريف كالا در سه سطح
    3: صدور پيش فاكتور
    4: فاکتورهای امانی و ضايعات
    5: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
    6: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
    7: فروش فوری و تک فروشی
    8: صدور فاكتورVAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايی
    9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،
    10: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

متوسط کد (83812)

    1: تمامی امكانات نسخه ساده
    2: حواله بين انبارها
    3: ثبت چكهای امانی
    4: سطح دسترسی برای كاربران
    5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
    6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها
    7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
    8: ثبت هزينه در فاكتور
    9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
    10: چاپ باركد
    11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
    12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
    13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

پیشرفته کد (83813)

    1: تمامی امكانات نسخه متوسط
    2: تيپ قيمت
    3: دسته بندی مشتريها
    4: خروجی باپسوندهای مختلف
    5: پرداخت به و دريافت از
    6: پرينت چكها
    7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
    8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
    9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،
    10: طراحی فاکتورتوسط کاربر
    11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

جامع کد (83841)

شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل .

شبکه کد (83844)

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و موبايل جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.